English please United Kingdom

Interaktiva nycklar - en enkel och effektiv metod för artbestämning!

Utvärdering av interaktiva nycklar samt karaktärsdatabas och interaktiv nyckel över knappnålslavar i Norden

Calcium trabinellum

Examensarbete av Magnus Lindh 2003


Handledare: Göran Thor

Institutionen för naturvårdsbiologi
SLU   
Box 7002
750 07 Uppsala


Nyckeln är publicerad på:
www.artdata.slu.se/Nycklar

Rapporten finns att ladda hem som 4 pdf-filer nedan.
- Rapport (utan bilagor)
- Bilaga 1 Art-karaktärsmatris
- Bilaga 2 - 4 Information om arter, karaktärer och karaktärsstadier
- Bilaga 5 Källkod PHPKey

För kunna läsa filerna behöver du gratis programmet Adobe reader

Adobe reader


SAMMANFATTNING
Biologisk artbestämning kan ske med i huvudsak tre olika metoder: fälthandboksmetoden, dikotoma pappersnycklar som är den vanligaste metoden samt olika datorbaserade artbestämningsverktyg som denna rapport behandlar. Datorbaserade artbestämningsverktyg kan vidare delas in i fyra huvudgrupper: hypertextnycklar, fleringångsnycklar, expertsystem och neurala nätverk. De allra flesta interaktiva nycklar idag är fleringångsnycklar och bygger i grunden på en art-karaktärsmatris.

De tre grundläggande krav som man enligt min åsikt kan ställa på en bra interaktiv nyckel är: (1) fri användning av karaktärer, (2) en funktion för rankning av bästa karaktär under hela artbestämningsprocessen samt (3) möjlighet att enkelt nå förklaringar av karaktärer eller mer information om arter. I en utvärdering av 14 artbestämningsprogram och 6 interaktiva nycklar på Internet utsågs de bästa nycklarna. Dessa är programmen Intkey, Linnaeus II, Lucid, Taxis och XID samt internetnyckeln PollyClave 2.

I denna rapport presenteras också en interaktiv nyckel över knappnålslavar i Norden. Den bygger på en karaktärsdatabas och på ett program som är skapat under detta examensarbete och kallas PHPKey. Karaktärsdatabasen innehåller 83 arter, 27 karaktärer, 216 karaktärsstadier och information om dessa. PHPKey är skrivet i det HTML-inbäddade programmeringsspråket PHP. Nyckeln uppfyller de tre grundläggande krav som man kan ställa på en bra interaktiv nyckel och står sig väl i konkurrensen med PollyClave 2. Nyckeln finns tillgänglig på engelska och svenska på http://www.artdata.slu.se/Nycklar.