Dvärgbjörk
Betula nana
Dvärgbjörken är den minsta av våra tre björkarter i Sverige. Liksom de övriga buskarna i fjällen är dvärgbjörken mycket känslig för frosttorka. Detta gör att det kan bli en matta av dvärgbjörk upp till den höjd över marken dit snön brukar nå. Linné skriver om dvärgbjörken: ”I Småland kallas denna Betula Fredagsbjörk. --- Den lättrogna allmogen förmenar nämligen, att detta var den björk, hvarmed vår Frälsare på Långfredagen blef gisslad, och att den därför blef förbannad, så att dess afkomlingar icke kunna uppväxa till samma höjd, som nås af de öfriga.”
Etymologi: Släktnamnet Betula betyder lim eller harts och syftar på växtsaften. Artnamnet nana betyder dvärglik (lat. nanus).
N: Dvergbjørk DK: Dvaergbirk SF: Vaivaiskoivu GB: Dwarf Birch D: Zwerg-Birke


Fjällnejlika
Lychnis alpina
Fjällnejlikan är en av få växter som klarar att växa där det finns mycket metaller i marken. Den är speciellt tolerant mot koppar. Faktum är att den var en av orsakerna till att LKAB:s geologer upptäckte en ny kopparfyndighet utanför Kiruna. Fjällnejlikan som då hette Viscaria alpina fick ge namn åt den nu nedlagda Viscariagruvan. Blomman luktar mycket gott. På den ultrabasiska bergarten serpentin har den en varietet, spenslig fjällnejlika (var. serpentinicola). På serpentinberg klarar endast ett fåtal växter av att växa. Fjällnejlikan finns även på Ölands alvar, i östra Blekinge som en relikt från istiden och på några gruvområden utanför fjällkedjan.
Etymologi: Släktnamnet Lychnis kommer från grekiskans lychnos = lampa och syftar på dess eldröda blommor. Artnamnet alpina syftar på att den växer över trädgränsen i alpina miljöer.
N: Fjelltjæreblom DK:Alpe-Tjærenellike SF: Pikkutervakko GB: Alpine Catchfly D: Alpen-Pechnelke


Fjällsippa
Dryas octopetala
Fjällsippan är en liten dvärgbuske och är inte släkt med övriga sippor. Stammen kryper längs marken och kan bli upp till en halvmeter lång. Arten är tydligt kalkgynnad och har gett namn åt en vegetationstyp kallad dryas-hed. Dryas-heden är kalkhaltig, torr och där växer även många av fjällets rariteter. Den parabolformade blomman fångar effektivt upp solstrålarna och gör att det mitt i blomman blir varmare än i dess omgivning. Det gynnar fröutvecklingen och drar till sig pollinerande insekter. När blomman är överblommad bildas en karakteristisk tofs av fjäderlika spröt som gör att fröna lätt kan spridas med vinden. En buske kan bli över 100 år gammal. År 1870 fann man spår av fjällsippa och några andra fjällväxter i leran utanför Alnarp i Skåne. Detta blev ett av de första bevisen på att vi hade haft en istid i Sverige. Den tid då inlandsisen började dra sig tillbaka (ca 13 000 år sedan) kallas för dryastiden efter fjällsippan. Bladen ingår i Schweizerte som ansågs vara aptitretande och stimulerande för matspjälkningen. Fjällsippan är Lapplands landskapsblomma. Den rödlistade fjärilen högnordisk pärlemorfjäril (Clossiana polaris) har bl.a. fjällsippa som värdväxt men är knuten till kantljung-hed (se kantljung).
Etymologi: Angående släktnamnet Dryas skriver Linne´: ”Jag har kallat denna växt Dryas efter dryaderna, de i ekar boende gudomligheterna, emedan bladen förete en viss likhet med eklöf.” Artnamnet octopetala betyder med åtta kronblad (grek. octo = åtta, petalon = blad).
N: Reinrose DK:Kirtel-Fjeldsimmer SF: Lapinvuokko GB: Mountain Avens D: Silberwurz


Hjortron
Rubus chamaemorus
Få bär är väl så eftertraktade som hjortron och det är inte utan anledning som de kallas Norrlands guld. Hjortronet växer på myrar. Det är en bister växtplats där det råder både närings- och syrebrist. Syrebristen löser hjortronet genom att ha luftningsvävnad från markytan till rötterna. Fröna har svårt att gro på på den bistra växtplatsen så hjortronet förökar sig vanligtvis vegetativt med rotslående utlöpare. Detta gör att  stora ytor kan vara täckta av samma individ. Eftersom blommorna är känsliga för frost och beroende av god tillgång på pollinerande insekter m.m. så kan fruktsättningen variera mycket från år till år. Hjortron är tvåbyggare (dioik), dvs. han- och honblommor sitter på olika plantor. Blomman har från början anlag för båda könen men aborterar det ena. Hanblommorna är betydligt vanligare än honblommorna så en myr med flest hanblommor ger trots riklig blomning få bär. Honblommoran har även svårare att locka till sig pollinerande insekter eftersom de saknar pollen och oftast saknar nektar. Insekterna blir alltså lurade om de landar på en honblomma. Det tycks även som att honindividen behöver ett viloår efter ett rikt bärår. Hjortron är efter svartvinbär och nypon vårt tredje C- vitaminrikaste bär. Det innehåller mer C-vitamin än t.ex. apelsiner. Den svensk-finske upptäcksresanden Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) använde framgångsrikt hjortron som C-vitaminkälla på sina polarexpeditioner. Han var den förste som seglade nordostpassagen (norr om Asien). Hjortron kallas även för multebär, snåtterblomma, solbär och myrbär.
Etymologi: Släktnamnet Rubus kommer från latinets  ruber = röd och syftar på frukternas röda färg. Artnamnet chamaemorus betyder dvärgmullbär och syftar på att de liknar mullbär (grek. khamai = på marken, låg, moron = mullbär).
N: Molte DK: Multebær SF:Muurain, Hilla, Lakka GB: Cloudberry D: Moltebeere


Isranunkel
Ranunculus glacialis
Isranunkeln är den blomväxt som växer på högsta höjden i fjällen. Det svenska höjdrekordet är 2055 m.ö.h. på Kebnekaise. I Norge når den 2370 m.ö.h. på Galdhöpiggen och i Alperna 4275 m.ö.h. på Finsteraarhorn. Isranunkeln är mycket bra anpassad till det hårda livet på höga höjder. Ibland kan den ligga infrusen i snö flera år och ändå överleva. Den växer ofta bara lite grand varje år. Första året hinner den bara precis gro. Sedan växer den sig större för varje år som går och sätter till slut knopp en höst. Sommaren efter det slår blomman ut bara någon dag efter snösmältningen. Detta för att den skall hinna pollineras och sätta frö innan det  blir vinter igen. Blommorna hos isranunkeln är till en början vita men rodnar allt eftersom och blir till slut mörkt rosa. Detta beror antagligen på att den blir ”solbränd” då den utsätts för starkt solljus och bildar det rödfärgade pigmentet anthocyan.
Etymologi: Släktnamnet Ranunculus kommer från latinets rana = groda och syftar på vissa arters förkärlek för vatten. Artnamnet glacialis kommer från latinets glacies = is och syftar på växtplatsen.
N: Issoleie DK:Is-Ranunkel SF: Jääleinikki GB: Glacier Crowfoot D: Gletscher-Hahnenfuss


Kråkbär
Empetrum nigrum
Kråkbären är ätliga men är inte så goda. De smakar ofta bättre efter en frostnatt. De har varit ett mycket viktigt bär för de arktiska folkgrupperna. Polarforskare på 1800-talet räknade med att grönländarna plockade 50 liter per person och år. Även på våren efter snösmältningen så finns det mogna kråkbär som varit frusna under vintern. Kråkbären är också en viktig föda för fåglar men även för större djur. Björnar i fjällen äter mycket kråkbär på hösten. Rävar som har ätit kråkbär får en tydligt purpurfärgad spillning. Namnet kråkbär kommer från tyskans Krähenbeere och syftar på att de åts av kråkor. Kråkbär finns som två arter, kråkbär E. nigrum och nordkråkbär* E. hermaphroditum. Kråkbär är sydlig och förekommer upp till de sydliga fjälltrakterna. Nordkråkbär är den vanligaste arten i fjällen och förekommer ner till Dalälven men även längs Upplands-, Sörmlands- och Smålandskusten. Nordkråkbär är betydligt godare än vanligt kråkbär. Vid basen på Nordkråkbärets bär kan man ofta se de tre ståndarna sitta kvar. Att skilja på kråkbär och nordkråkbär kan vara lite klurigt. Hos kråkbäret är dock blommorna enkönade och bären saknar då de tre ståndarna vid bärbasen. Kråkbär har dessutom 26 kromosomer medan nordkråkbäret har 52 men det är lite svårt att se.
Etymologi: Släktnamnet Empetrum betyder ’som växer på berg’ (grek. en = på och petra = klippa). Artnamnet  nigrum betyder svart och syftar på frukternas färg. *Artnamnet hermaphroditum betyder tvåkönad och syftar på att blommorna har både ståndare och pistiller. Namnet kommer av Hermafroditos som var son till Hermes och Afrodite i den grekiska mytologin. Han förenades kroppsligen med nymfen Salmacis. Resultatet blev en individ med två kön.
N: Krekling; *Fjellkrekling DK:Revling; *Fjeld-revling SF: Etelänvariksenmarja; *Pohjanvariksenmarja GB: Crowberry; *Crowberry D: Schwarzes Krähenbeere; *Zwittrige KrähenbeereWebmaster: Magnus Lindh