Previous page Next page

Fjällväxter

Dvärgvide, Salix herbacea, Sarek Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Sarek Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Angripen av växtstekeln Pontania crassipes (röda ansvällningar), Sarek Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Angripen av växtstekeln Pontania crassipes (röda ansvällningar), Sarek Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Larv av växtstekeln Pontania crassipes som angripit växten (ger röda ansvällningar), Sarek Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Larv av växtstekeln Pontania crassipes som angripit växten (ger röda ansvällningar), Sarek Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Abisko Sweden 2006
Dvärgvide, Salix herbacea, Abisko Sweden 2006
Dvärgyxne, Chamorchis alpina, Abisko Sweden 1998
Dvärgyxne, Chamorchis alpina, Abisko Sweden 1998
En (Fjäll-en), Juniperus communis ssp. nana, Abisko Sweden 2006
En (Fjäll-en), Juniperus communis ssp. nana, Abisko Sweden 2006
En (Fjäll-en), Juniperus communis ssp. nana, Kikbär en gallbildning orsakad av allmän engallmygga, Oligotrophus jumiperinus, Sarek Sweden 2005
En (Fjäll-en), Juniperus communis ssp. nana, Kikbär en gallbildning orsakad av allmän engallmygga, Oligotrophus jumiperinus, Sarek Sweden 2005
Fjällarnika, Arnica angustifolia, Padjelanta Sweden 2003
Fjällarnika, Arnica angustifolia, Padjelanta Sweden 2003
Fjällarv, Cerastium alpinum,  Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum, Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum, Blomma (5 märkesflikar), Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum, Blomma (5 märkesflikar), Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum , Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum , Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum , Abisko Sweden 2006
Fjällarv, Cerastium alpinum , Abisko Sweden 2006
Fjällbinka, Erigeron uniflorus
Fjällbinka, Erigeron uniflorus
Fjällbinke, Erigeron uniflorus, Kärkevagge Sweden 2006
Fjällbinke, Erigeron uniflorus, Kärkevagge Sweden 2006
Fjällblära, Silene Wahlbergella, Njulla Abisko Sweden 2006
Fjällblära, Silene Wahlbergella, Njulla Abisko Sweden 2006

JAlbum 6.5